Field & Feast 2022

The evening of September 10th 2022 was unlike any other!

A perfect night under the Harvest Moon.

THREE CHEFS. THREE VISIONS. THREE NATIONS. NINE COURSES.

Using everything good that nature offers.

Field & Feast 2022 captured in film – Click on the link below and enjoy!

https://vimeo.com/757012448

Ón:wa wahshontá:te’, ioneráhkhwa’ tsi eniá:wen’ne’, wakiethinonhwerá:ton ne áhsen
nihá:ti ratikhón:nis, tsi wa’onkhiiakia’táhrhahse’ ne skáhne’ teietewa’tskáhon, ne
tóhkara niwenhní:take ontón:ni ne ionkionhontsiá:ke ne kaienthóhsera,
teiakwatenonhwerá:ton tsi niionkwarihó:tens ne tsi nón:we’ ne tewanákere.
Ne Springeld tsi niieienhthóhtha’ ne Akwesasne Ratianien’kehá:ka raonenhontsiá:ke
tsi nón:we’ ne iakwaienhthóhtha’. Teshakwanonhwerá:ton ne Ohén:ton Ratsiénhaiens
Abram Benedict tánon’ ne Ahkwesahshró:non, Ne Arísmen Shakowennakaráta’ts
Eamonn McKee, tánon’ kahwá:tsire’ tánon’ ateró:sera ne tsi akwé:kon ne wahonnón:ni
tsi ní:ioht ne nón:wa tsi ionkwaterihwatenkiá:ton. Ne é:son niionkionhontsiá:ke
Arísmen, O’seron:ni, Ronte’whahshó:ro’ks wa’kiakwarihwaié:na tsi
wa’akwatekkhwaró:roke’ . Ne iethi’nistenhokón:’a konnonhtónnions tsi kiótkon
ioná’ktote’ ne onkwate’kkhwahra’tsherakta ne taietewá:tonte’.
Tekwanonhwerá:tons tsi tésewe’ tánon’ shé:kon tentísewe’ ne Springeld Farm, Apple Hill.
Finbarr tánon’ Eleanor McCarthy tánon’ iakhiio’okón:’a tánon’ shakenehnón:sa’!

Field & Feast 2022 was pure magic because you were all with us to welcome our three outstanding Chefs Dr. JP McMahon, Joseph Shawana and Chris Commandant. We enjoyed each other’s company and broke bread together over a meal that was created over the past months to honour traditions, cultures and the land upon which we live.  

Springfield Farm is located on Mohawk Territory. Our family is proud to be stewards of this land and are most grateful for the guidance of Grand Chief Abram Benedict and the Akwesasne community, the Irish Ambassador Eamonn McKee, and the incredible talented friends and family who made everything possible. We are extremely grateful to each of our sponsors who partnered with us on this memorable evening under the light of the Harvest Moon:  Government of Ireland, Tourism Ireland, Bord Bia, Mohawk Council of Akwesasne, Optimize Wealth Management, RTO9, Irene Cameron, ReMax Marquis Cornwall, Overbay Capital, Bushmills Irish Whiskey and our tremendous food purveyor The Glengarry Market. And a very special thanks to Sous Chef Darius White, and each member of the event team led by Anne Tardiff. 

As your hosts, we approach organizing events from our family heritage of Irish, French, Scottish and most importantly large! As both of our mothers would have done…we did not turn anyone away as it is so important to gather in a large happy community – there is always room at our table. Thank you for your patronage, come and visit again! – Finbarr and Eleanor McCarthy and our children and son-in-law!  

Field & Feast 2022 fut de la pure magie car vous étiez tous ici pour accueillir nos trois incroyables chefs Dr. JP McMahon, Joseph Shawana et Chris Commandant. Nous avons socialisé en bonne compagnie et cassé la croûte avec un succulent repas créé depuis les derniers mois et ce, afin d’honorer les traditions, les cultures et la terre dont nous habitons. 

Springfield Farm est situé sur le territoire Mohawk. Notre famille est fière d’y habiter et reconnaissante des conseils du Grand Chef Abram Benedict et de la communauté d’Akwesasne, de l’ambassadeur d’Irlande, Eamonn McKee, ainsi que notre famille et nos amis qui ont fait en sorte que cette activité puisse se concrétiser. Nous sommes extrêmement fiers de nos commanditaires qui se sont joints à nous pour cette merveilleuse soirée sous la Lune des moissons. Merci au gouvernement de l’Irlande, Tourism Ireland, Bord Bia, le conseil Mohawk d’Akwesasne, Optimize Wealth Management, RTO9, Irene Cameron, RE/MAX Marquis Cornwall, Overbay Capital, Bushmills Irish Whiskey et notre pourvoyeur The Glengarry Market, Un merci spécial à tous les membres de l’équipe d’organisation dirigée par Anne Tardiff. 

En tant que vos hôtes, nous accueillons l’organisation des événements issus de notre patrimoine irlandais, français et écossais et surtout de grande envergure! Tout comme nos mères auraient fait…personne n’a été refusé, c’est l’importance de se réunir en tant que communauté – il y a toujours de la place à notre table. Merci de votre appui et ne manquez pas de nous visiter à nouveau! – Finbarr et Eleanor McCarthy, nos enfants ainsi que notre gendre! 


Bhí Field & Fiest 2022 an-draíochtúil ar fad toisc go raibh sibh go léir ann chun fáilte a chur roimh ár dtriúr cócairí iontacha; an Dr.  JP McMahon, Joseph Shawana agus Chris Commandant. Bhaineamar taitneamh as a bheith i gcomhluadar le chéile is chaitheamar béile le chéile, béile a chuirtear le chéile le cúpla mí anuas chun urraim a thabhairt do thraidisiúin, do chultúir agus don talamh atá faoinár gcosa. 

Tá Springfield Farm lonnaithe ar dhúiche na Móhácach. Tá ár gclann an-bhródúil as a bheith mar stíobhaird an talún seo agus táimid an-bhuíoch den Grand Chief Abram Benedict agus den phobal Akwesasne as a gcuid treorach. Freisin, táimid an-bhuíoch d’Ambasadóir na hÉireann Eamonn McKee agus den teaghlach is cairde dochreidte cumasacha a chabhraigh go mór linn gach rud a chur i gcrích. Táimid thar a bheith buíoch denár n-urraitheoirí a chabhraigh linn an tráthnóna speisialta seo faoi sholas ghealach na gcoinleach: Rialtas na hÉireann, Tourism Ireland, Bord Bia, Mohawk Council of Akwesasne, Optimize Wealth Management, RTO9, Irene Cameron, ReMax Marquis Cornwall, Overbay Capital, Bushmills Irish Whiskey, agus The Glengarry Market, ár soláthraí bia iontach. Gabhaimid búiochas fíor-speidialta freisin le gach duine a bhí ar an bhfoireann ócáide, treoraithe ag Anne Tardiff. Mar óstaigh, eagraímid ócáidí bunaithe ar oidhreacht ár gclainne Éireannaí, Francaí, Albanaí agus móire, an rud is tábhachtaí! De réir mar a dhéanadh ár máithreacha beirt..níor thugamar an bóthar d’éinne toisc go bhfuil sé chomh tábhachtach teacht le chéile i bpobal mór sásta – bíonn spás i gcónaí ar fáil ag ár mbord. Go raibh maith agaibh as bhur bpátrúnachta, tugaigí cuairt orainn arís! – Finbarr agus Eleanor McCarthy agus ár bpáistí agus mac cleamhanis! 

The Three Chefs:

Chef Dr. JP McMahon

JP McMahon is a chef, restaurateur and author. He is culinary director of the EatGalway Restaurant Group, which comprises of Michelin-starred Aniar Restaurant, award-winning Spanish restaurant Cava Bodega, and Tartare Café &Wine Bar (Bib Gourmand). He also runs the Aniar Boutique Cookery School. JP is committed to the educational and ethical aspects of food, to buying and supporting the best of local and free-range produce, and engaging directly with farmers and producers.J

Chef Joseph Shawana

Acclaimed Chef Joseph Shawana is Odawa, part of the Three Fires Confederacy. Born and raised in Wikwemikong Unceded Indian Reserve located on Manitoulin Island in Ontario, Chef Shawana is currently the chair of ICAN, the Indigenous Culinary of Associated Nations. A professor and the Indigenous culinary advisor at Ontario’s Centennial College, Joseph is committed to furthering culinary education in all communities and providing hands-on experience to Indigenous youth by inviting them to work alongside chefs and learn valuable industry applications for sustained development.

Chef Chris Commandant

A graduate of Le Cordon Bleu culinary school with over 20 years of experience in the culinary industry, Chris has used his skills in both post-secondary education, as the former Indigenous Pre-Apprenticeship Coordinator for his local community college, and further involvement in Ottawa’s culinary scene at a national capacity. Chef Commandant is the Sous Chef at the 1 Elgin Restaurant, National Arts Centre, Ottawa.


The Menu:
Nova Scotia Oyster / Wild Ramp and Sweetgrass Mineunette
*
Puffed wild rice pemmican Vegan
*
Beet Cured Trout / Wild Foraged Greens / Roasted Shallot Vinaigrette / Blueberry Gel / Pepitas
*
Squash, Wild Mushrooms, Irish Ramsons, wild herbs (local seasonal) Vegan
*
Lobster, buttermilk, pickled elderflower
*
Burnt Cedar and Birch Syrup Honey Glazed Leg of Quail / Three Sister Succotash / Fire Roasted Squash Puree
*
Juniper Ash Encrusted and Fire Roasted Venison Loin / Sunchoke Puree / Fire Roasted Squash / Wojape
*
Sheep’s yogurt Mousse, Seasonal Fruit, Honey Oat Crumble
*
Sweetgrass crème Brûlée/ Wild Rice Pudding with a candy cap mushroom crème anglaise


Sponsorship:

Photo Memories of the Field & Feast 2022:

from the cameras of Zhen Park-Vandal, Irene Cameron, Harold Dalkie, M. Eleanor McGrath

Copyright belongs to Springfield Farm. Please contact us directly for permission to use/share the photos/content. Your respect of our work and costs to hire photographers is appreciated, Springfield Farm – Finbarr and Eleanor


Copyright © 2022